De naam van de stichting zegt het al: “kindness for all animals”, respect en medeleven voor alle dieren. Onze doelstelling is simpel: wij streven naar een respectvol en gelijkwaardig bestaan voor zowel dier als mens. Emancipatie voor dieren, zeg maar.

Voor ons zijn dieren geen objecten of dingen, maar gelijkwaardige en intelligente, levende wezens met gevoelens en emoties, die respect verdienen, in bescherming genomen moeten worden tegen wreedheden, en een goede zorg verdienen. Ook als ze ziek zijn of oud worden. Het nemen van een dier, groot of klein, is een verantwoordelijkheid die je neemt voor het leven. Wij hopen door onze manier van denken en handelen, anderen te inspireren, en doen daarbij een beroep op de goedheid en het medeleven van mensen.